dilluns, 14 de desembre de 2015

resum grecia

GRÈCIA: ARQUITECTURA

Es tracta d'una cultura antropocèntrica que es preocupa per la creació d'un art a la mida de l'home ("l'home es la mesura de totes les coses". Protàgores

L'arquitectura grega mostra molt poc interes per l'espai interior , Aquesta senzillesa es veu també reflectida en la seva estructura que serà arquitravada sobre columnes.
Els grecs donen un tractament harmònic a tots els seus edificis basat amb la repetició sistemàtica d'uns elements: la columna i l'entaulament. La forma i disposició d'aquests elements presenta un repertori limitat de variants que són els anomenats ordres arquitectònics. Els ordres es diferencien entre ells per la forma de la columna i el seu capitell, per la disposició de les parts de l'entaulament i les proporcions entre les mides de tots els elements.
  
ESTILS ARQUITECTÒNICS

DÒRIC: La columna s'aixeca sobre un estilòbat sense base. El fust té setze o vint estries que es tallen en arestes agudes. Aquest acaba sobre un collarí sobre el qual hi ha un capitell format per l'equí i l'àbac. L'entaulament és format per un arquitrau llis i un fris on s'alternen els tríglifs i les mètopes. Exemple: El Partenó.

JÒNIC: La columna en aquest cas té base i el fust es remata en un capitell format per dues volutes. L' arquitrau no és llis, està dividit en tres platabandes i el fris no està dividit en mètopes i tríglifs sinó que és una zona en la qual es desenvolupa lliurement la decoració escultòrica. Exemple: L' Erecteó.

CORINTI: Tanmateix la principal diferència entre ambdós ordres és en el capitell que en aquest cas lluirà una decoració vegetal amb fulles d' acant. Exemple: El temple de Zeus Olímpic a Atenes.

TIPUS D'EDIFICIS 

 Els tipus d'edificis que mes importància que han tingut son el temple i el teatre tot i que en destaquen d'altres.

TEMPLE
 

Els temples grecs es caracteritzen per la seva estructura molt simple. Consistien en una única sala a la qual s' accedia per un pòrtic. La sala qua albergava la estàtua del déu es deia naos. El pòrtic es deia pronaos (literalment, "davant de la naos").
Com en els grecs no els agradava que les part anterior i posterior dels seus temples fossin diferents, afegiren un pòrtic en la part posterior (opistodòm) per donar així un aspecte més simètric.
Per donar aquest aspecte, els grecs rodejaren el nucli del temple amb una columnata anomenada peristil.

TEATRE

 

Eren sempre a l'aire lliure. Les grades tenien forma semicircular i s'assentaven al pendent d'un turó. D'aquesta forma aprofitaven la inclinació natural del terreny, per permetre que tots els espectadors veiessin l'escenari sense obstacles.mb aquest i altres artificis, aconseguien que als teatres poguessin acomodar-se fins 15.000 espectadors, xifra que fins i tot avui sembla molt gran (els teatres actuals més grans en tenen menys, i ni tan sols els teatres romans no van arribar a aquesta mida).

GRÈCIA: ESCULTURA

L'escultura grega és una manifestació artística que reflecteix els ideals de la civilització grega: importància de l'home com a centre de l'univers i recerca d'un ideal de bellesa basat en l'equilibri i la proporció. La figura en l'escultura clàssica grega és una referència a la condició o el paper de la persona representada. Els atletes, sacerdotesses i déus poden ser identificats per les seves vestimentes i aformaments o per la falta dels mateixos.

PERÍODE ARCAIC 
 

En el període arcaic (segleVII a.C - inicis del segleV a.C), l'art grec evoluciona des de les antigues tradicions artístiques rejovenides i fecundades per les influències egípcies i orientals, fins a les portes del que serà l'art grec clàssic. 
Exemple: Dama d'Auxerre (630-600 aC),Koúros Anavissos (540-515 aC)

CARACTERÍSTIQUES 
 • Frontalitat religiosa
 • Rigidesa
 • Hieratisme
 • Braços enganxats al cos i punys tancats
 • Pes repartit uniformement sobre les dues cames
 • Cama esquerra avançada
 • Tots dos peus assentats a terra
 • simplificació dels detalls anatòmics
 • Tractament del cabell amb un disseny geomètric
 • Ulls atmetllats i somriure arcaic
PERÍODE CLÀSSIC  
 El període clàssic és escultura grega i té tres subperídes:
 • Període Protoclàssic
 • Primer classicisme
 • Segon classicisme 
 PERÍODE POSTCLÀSSIC (480-460 a.C)

A la primera meitat del S.V (a.C), es formen nous canvis que són: trencament de la regidesa, captació del moviment i exploració de emocions i sentiments i la figura del home, esdevé el símbol de la bellesa del art grec.
Ex: L'Efebus de Critios, els relleus del temple d'Afaia a Egina o els de Zeus a Olímpia.

 PRIMER CALSSICISME (460-400 a.C)

Els escultors, en la segona meitat del segle, arriben a un domini de la tècnica que els permet establir canons o models de bellesa. Els cossos apareixen en repòs i serenitat. 
Les grans figures de aquest període són: Miró d'Eleusis (Discòbul), Polictet i Fídies (Relleus del Partenó). 

SEGON CLASSICISME (400-323 a.C)

S.IV a.C, tendència del realisme i es dona més importància a l'expressió i al moviment, ja que apareix el retrat individualitzat.

Lisip, és un escultor d'aquest període. Proposa un nou cànon de proporcions ideals més esveltes que el de Policlet, en una relació de cap cos d'1 a 8 (el de Policlet era d'1 a 7).
Ex: Heracles Farmés, Apoxiómenos.

PERÍODE HEL·LENÍSTIC
L'art hel·lenístic (a finals del segle IV a.C - segle I a.C) explota , desenvolupa i sintetitza les aportacions de les etapes anteriors.
Ex: Laocoont i els seus fills , Victòria de Samotràcia , L'altar de Zeus a Pergam.

CARACTERÍSTIQUES 
 • Intensifica el moviment fins a cargolar i distorsionar les figures.
 • Accentua les emocions i les expressions de dolor, angoixa, esforç i desànim.
 • Exagera l' esforç físic inflant i deformant els músculs.
 • Profunditza en els estudis de tridimensionalitat, cercant postures complexes que obliguin l'espectador a visionar-les des de diferents angles.
 • Es recrea en la nuesa tant la masculina com la femenina i l' efeminada (hermafrodites) i conrea temes nous o poc freqüents fins al moment (infantesa, vellesa, lletjor, deformitat, etc.).
 • Els temes es diversifiquen, introduint les imatges quotidianes i anecdòtiques, les al·legories, el retrat i els grups escultòrics.
GRÈCIA: LA CERÀMICA

La ceràmica grega constitueix en una font inigualada d'informació de la societat. Afortunadament , les restes arqueològiques de ceràmica són moltíssims, de la mateixa manera que l'art dels gots grecs és un mitjà molt apropiat per estudiar l'evolució dels corrents artístics o fins i tot les personalitats dels seus creadors. Els fons que omplen els museus en l'actualitat tenen tres orígens principals:

- Les necròpolis del sud d'itàlia.
- Les tombes etrusques de la toscana descobertes en excavacions del s.XIX.
- Les excavacions de l'Acròpolis i d'Atenes.

1. Taller de ceràmica
 • La coc
2. La tècnica pictòrica
 • Figures negres i figures vermelles
 • els artistes
3. La decoració
 • La figura humana
 • El bastó
 • La palestra
 • El mirall
 • La flor
4.Tipos de gots
 • Gerres (Enocde, Olpé, Kaythos)
 • Per almaçenar i transportar (Anforas, Hydria, Dinos, Lebés Gamicós, Lutrofóro)
 • Per perfumar  (Arýbalo, Lecito, Askós, Alabastro)
 • Per joies ( Exaleiptrón, Pyxis)
 • Per barrejar i refredar el vi ( Cráteres, Psykter, Estamnos)
 • Per us rituial (Ritón, Kernos)
 • Copes per veure (Esquifo, Càntaro, Copa)

dilluns, 30 de novembre de 2015

resum escutura

ESCULTURA

Per una banda, es troben canvis radicals en la temàtica: la figura humana perd la seva omnipresència per deixar pas a les formes geomètriques. D’altra banda, sorgeix una certa propensió al patetisme que converteix el llenguatge escultòric en un altre medi d’expressió de l’angoixa de la persona contemporània.
Els escultors més importants són els següents:
El romanès Constantin Brancusi (1876-1957) i el bes (1908) és un anticipi.
El suís Alberto Giacometti (1901-1966) passa de les influències cubistes i africanes a una òrbita més paradòxica i fantàstica. Després de la Segona Guerra Mundial l’obra de Giacometti ha consistit, bàsicament, en grups de figures de bronze amb superfícies torturades i estranys agrupaments.
La figura és tractada com si fos arquitectura; assoleix un aire monumental, àdhuc quan és de petita grandària. És un artista original, difícilment classificable, isolat de qualsevulla escola. Potser l’obra de Moore més coneguda i més representativa sigui el seu  Grup familiar .
Per l’abstracció passa bona part dels artistes plàstics del s. XX. El també pintor Hans Arp assaja en un art de tres dimensions les formes de les seves pintures.Boccioni (1876-1942) és el millor representant de l’escultura futurista. També Alexander Calder (1898-1976) fou una figura singular, inventor de l’escultura mòbil, per a la qual estava admirablement preparat gràcies als seus estudis d’enginyeria.


videopresentació de l'art egipci

dimarts, 17 de novembre de 2015

Preguntes prehistòria1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:


El tipus de megàlit més abundant a Catalunya es el dolmen. En són exemples els de la Cista del Clot del Llorer, els de la cova d'en Daina un dels més importants de tota Catalunya.


2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents: • L'Homo erectus descobreix el foc. → PALEOLÍTIC

        Fa 1.9 d'anys aproximadament
 • Apareixen les primeres manifestacions artístiques. →PALEOLÍTIC

Fa 1 milió aproximadament
 • L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil. →NEOLÍTIC

L'any 10.000 avans de Crist aproximadament
 • Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica. →EDAT DELS METALLS

      L'any 3.500 avans de Crist aproximadament
3.Fes un informe sobre aquesta imatge:


Podem veure la venus de Willendorf , es una de les venus més famoses del món. Una venus es una figura escultòrica d'una dona coma simbol de la fenimitat.


4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?


Es podian trobar al litoral del mediterrani de la Peninsula ibèrica ja sigui per l'estil de la pintura o per l'escena que representa (escena de caça).

b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures:
S'hi pot apreciar una escena de caça hi ha tres homes i dos éssers estranys caçant el que semblen cavalls o vaques.


escultura egípica

dilluns, 28 de setembre de 2015

resum arquitectura

 1.ELS MATERIALS

Els materials són els elements sòlids que és la capacitat de suportar pesos i conduir-los cap a baix on hi ha fonaments. 
De materials poden averi molts tipus com per exemple: fusta , pedra , maó , ferro , plàstic. 

   2.SISTEMES CONSTRUCTIUS

La coberta és l'element que protegeix l'edifici de l'exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars. 
També hi han diferents formes de dur el pes als fonaments que reposen sobre el terreny.


 

3.TIPUS D'EDIFICIS
 Sempre hi ha uns elements en els edificis ,  han de tenir: portes, finestres o llocs de pas, entre d'altres. Aquests es combinen de formes molt variades segons les necessitats de cada construcció.


  4.ESPAI
L'espai és un volum per fora i que per dins es buit. 
Però aquests espais queden dintre d'una ciutat.
 5.SÍMBOLS
 Els símbols poden determinar la forma d'una obra: el temple cristià és un edifici simbòlic, tot ell projectat per contrastar la llum i la fosca, que representen la vida i la mort. 
 

dilluns, 21 de setembre de 2015

Art Historia

L'art
Es una expressió en la que podem veure representat en diferents estils , com per exemple: la dansa , pintures , etc .
També servia per representar fets de la historia en escultures la gent ho podia entendre sense saber llegir .
L'artista
Es la persona que fa obres i representacions com per exemple: pintures , escultures , etc.
Quan van començar a representar les histories en fang al antic orient.

 

Vehicles Artistic
 Els vehicles artistic són les manifestación que es feien servir al antic orient.

Resum del video 
en el video ens ensenya con representar l'art en les parets , també ens explica el concepte d'art i ens mostra con la gent pot entendre sense saber llegir.