dilluns, 28 de setembre de 2015

resum arquitectura

 1.ELS MATERIALS

Els materials són els elements sòlids que és la capacitat de suportar pesos i conduir-los cap a baix on hi ha fonaments. 
De materials poden averi molts tipus com per exemple: fusta , pedra , maó , ferro , plàstic. 

   2.SISTEMES CONSTRUCTIUS

La coberta és l'element que protegeix l'edifici de l'exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars. 
També hi han diferents formes de dur el pes als fonaments que reposen sobre el terreny.


 

3.TIPUS D'EDIFICIS
 Sempre hi ha uns elements en els edificis ,  han de tenir: portes, finestres o llocs de pas, entre d'altres. Aquests es combinen de formes molt variades segons les necessitats de cada construcció.


  4.ESPAI
L'espai és un volum per fora i que per dins es buit. 
Però aquests espais queden dintre d'una ciutat.
 5.SÍMBOLS
 Els símbols poden determinar la forma d'una obra: el temple cristià és un edifici simbòlic, tot ell projectat per contrastar la llum i la fosca, que representen la vida i la mort. 
 

dilluns, 21 de setembre de 2015

Art Historia

L'art
Es una expressió en la que podem veure representat en diferents estils , com per exemple: la dansa , pintures , etc .
També servia per representar fets de la historia en escultures la gent ho podia entendre sense saber llegir .
L'artista
Es la persona que fa obres i representacions com per exemple: pintures , escultures , etc.
Quan van començar a representar les histories en fang al antic orient.

 

Vehicles Artistic
 Els vehicles artistic són les manifestación que es feien servir al antic orient.

Resum del video 
en el video ens ensenya con representar l'art en les parets , també ens explica el concepte d'art i ens mostra con la gent pot entendre sense saber llegir.