dilluns, 30 de novembre de 2015

resum escutura

ESCULTURA

Per una banda, es troben canvis radicals en la temàtica: la figura humana perd la seva omnipresència per deixar pas a les formes geomètriques. D’altra banda, sorgeix una certa propensió al patetisme que converteix el llenguatge escultòric en un altre medi d’expressió de l’angoixa de la persona contemporània.
Els escultors més importants són els següents:
El romanès Constantin Brancusi (1876-1957) i el bes (1908) és un anticipi.
El suís Alberto Giacometti (1901-1966) passa de les influències cubistes i africanes a una òrbita més paradòxica i fantàstica. Després de la Segona Guerra Mundial l’obra de Giacometti ha consistit, bàsicament, en grups de figures de bronze amb superfícies torturades i estranys agrupaments.
La figura és tractada com si fos arquitectura; assoleix un aire monumental, àdhuc quan és de petita grandària. És un artista original, difícilment classificable, isolat de qualsevulla escola. Potser l’obra de Moore més coneguda i més representativa sigui el seu  Grup familiar .
Per l’abstracció passa bona part dels artistes plàstics del s. XX. El també pintor Hans Arp assaja en un art de tres dimensions les formes de les seves pintures.Boccioni (1876-1942) és el millor representant de l’escultura futurista. També Alexander Calder (1898-1976) fou una figura singular, inventor de l’escultura mòbil, per a la qual estava admirablement preparat gràcies als seus estudis d’enginyeria.


videopresentació de l'art egipci

dimarts, 17 de novembre de 2015

Preguntes prehistòria1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:


El tipus de megàlit més abundant a Catalunya es el dolmen. En són exemples els de la Cista del Clot del Llorer, els de la cova d'en Daina un dels més importants de tota Catalunya.


2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:  • L'Homo erectus descobreix el foc. → PALEOLÍTIC

        Fa 1.9 d'anys aproximadament
  • Apareixen les primeres manifestacions artístiques. →PALEOLÍTIC

Fa 1 milió aproximadament
  • L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil. →NEOLÍTIC

L'any 10.000 avans de Crist aproximadament
  • Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica. →EDAT DELS METALLS

      L'any 3.500 avans de Crist aproximadament
3.Fes un informe sobre aquesta imatge:


Podem veure la venus de Willendorf , es una de les venus més famoses del món. Una venus es una figura escultòrica d'una dona coma simbol de la fenimitat.


4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?


Es podian trobar al litoral del mediterrani de la Peninsula ibèrica ja sigui per l'estil de la pintura o per l'escena que representa (escena de caça).

b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures:
S'hi pot apreciar una escena de caça hi ha tres homes i dos éssers estranys caçant el que semblen cavalls o vaques.


escultura egípica