dilluns, 7 de març de 2016

Obres del Quatrocento i Cinquecento

OBRES PICTORICAS DELQUATROCENTO
INTRODUCCIÓ:

1. Descripció de l’obra a nivell material i tècnic
  
  -Dimensions: Mesura 278,5 centímetres d'ample per 172,5 cm d'alt/ Està pintat sobre un llenç

  -Material: Tremp (pigment + ou). Pintura molt brillant i lenta de secar.

  2. El color i la composició del quadre
  
  El color i el dibuix
-Les formes están definides per el color
-Els colors de la obra són groc, granate, blau, verd,vermell, blanc... Són colors secundaris.
  Utilitza colors complementaris, ja que utilitza barreges de colors càlids i freds a la vegada.

-Descriure la composició dels colors: harmonia, contrastos i no té relació amb la realitat.

Composició i estructura
-Els volums de la obra estan compensats
-Sí, gràcies a les onades del mar i la illa del darrera. Tipus de perspectiva: frontal
-Veure si es fan servir plans forçats, perspectives irreals, contrastos o deformacions violentes, escorços..., i la seva finalitat.
-El punt central és Venus, llavors tots els dibuixos van dirigits cap a ella.
-Els focus de llum venen del mar, i si, es natural.


  3. L’obra a nivell formal

-Identificació del gènere pictòric: Mitològic
-El tema representat és la representació del neixement de Venus.

OBRA PICTÒRICA DEL CINQUECENTTO:

LA GIOCONDA

 1. Descripció de l’obra a nivell material i tècnic
  
  -Dimensions: Les seves mides són de
77 cm x 53 cm/ Està pintada sobre una taula de àlber.
  -Material: Està pintada amb pintura al oli
 
2. El color i la composició del quadre

  El color i el dibuix
  -Les formes están definides pel dibuix
  -Els colors de la obra són groc, marró, blau, certs tons de color verd... Una barreja de colors freds i colors calents.
Utilitza colors complementaris, ja que utilitza barreges de colors càlids i freds a la vegada.
-Descriure la composició dels colors:  contrastos i si que té relació amb la realitat.

Composició i estructura
-Els volums de la obra estan compensats i equilibrats
-Sí, gràcies a les onades del mar i la illa del darrera. Tipus de perspectiva: frontal
-No, no fan servir plans forçats ni irreals
-El punt central és el coll de Gioconda i les muntayes de radera el seu cap.
-Els focus de llum venen dels rius i el cel, i si, és real.
  
  3. L’obra a nivell formal

  -Identificació del gènere pictòric: Paisatgisme i Retrat
  -El tema representat és la Gioconda o Mona Lisa (la dona de Francesco Bartolomeo de Giocondo, Lisa Gherardini)
  4. El significat de l’obra i la seva identificació

  -Simplement ha representat és a Lisa, intenta representar a una dona el màxim real possible
  -La obra va ser pintada en reneixement
  - Jo, en el primer que m'he fixat es el la seva cara i en la manera que esta asseguda, i despres m'he fixat en el fons.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada